Inspelend op de start van het ‘nieuwe’ seizoen en kijkend waar de vraag ligt van veel bedrijven en ondernemers op gebied van social media strategie is dit een artikel dat wellicht ook jou aanspreekt!

De social media op orde?

Veel bedrijven hebben hun social media al redelijk op orde, ik zeg redelijk omdat er vanuit onze online marketing expertise altijd wel verbeterpunten of nieuwe ideeën toe te voegen zijn. Redelijk is ook wat er vaak vanuit het bedrijf wordt gezegd.

Het belang van online en social media marketing wordt bij de meerderheid van zakelijk Nederland nu inmiddels wel onderkent, nog niet door alle maar die komen wel. De meerderheid is er dus enthousiast aan begonnen, gestructureerd en planmatig of ad hoc en “we zien wel”.
Zo’n start is eigenlijk altijd positief en men ziet resultaten, ze starten vaak vanaf 0 dus dat is niet verbazend.
Na verloop van tijd, komt de sleet erin. Er is minder groei qua volgers en interactie wordt minder, “wat moeten we nu weer eens plaatsen?”, verdient het zich eigenlijk wel terug? Hoe kunnen we er meer uithalen? Dat soort vragen hoor ik veel de afgelopen maanden.

Drie strategische speerpunten, drietraps aanpak

Donia Media is met name gericht op creativiteit, structuur en resultaten voor zijn opdrachtgevers.
Hierom werken wij met een drietraps aanpak:
Met de juiste vragen stellen komen we op echte, haalbare doelstelling(en), zogeheten S M A R T doelstellingen.
Deze passen we vervolgens in in het model van Google: see – think – do – care. Zo bereiken we de bestaande en mogelijke nieuwe klanten in de fases waarin zij zich kunnen bevinden, dit geldt voor B2B als ook voor B2C. Bovendien geeft dat houvast om de content op te delen en te zorgen voor een goede en mooie mix aan berichten online.

See, think, do, care model van Google

Deze berichten worden vervolgens ingericht en opgedeeld over de verschillende vormen van media kanalen online, die gebeurt volgens het PESO-model: paid, earned, shared and owned media.

Dit alles resulteert in een zeer overzichtelijk en meetbaar social media plan waarbij we met de juiste KPI’s en rapportages op gezette tijden optimalisaties kunnen doorvoeren, op basis van gezamenlijke evaluaties, om alles bij te houden en verder aan de resultaten te kunnen werken.

Dit alles om ervoor te zorgen dat elke euro geïnvesteerd in online en social media marketing wordt terugverdiend en verdubbeld!

Lees verder op  “Wat kunnen wij?”  voor jou en jouw bedrijf betekenen of neem contact op met ons dan lichten wij onze aanpak toe.